Makeevka Snowdrops is a public orphanage located in the Donetsk region of Ukraine. It is home to approximately 70 children between the ages of 2-12. Forty-eight caregivers provide for their needs. Most of these children will remain in Snowdrops until being transferred to boarding schools at the age of 12. Until the age of 12 they attend a local public school.

The purpose of this project is to provide a major overhaul of the orphanages’ recreational area. The current area is small and in poor repair, basically unusable except for very minor activities. Currently it is used to store old broken furniture that the orphanage cannot use anymore. The toilets and shower are marginal at best and crammed into a small closet-like space. The project will provide more modern, comfortable showers for the children so that they can bathe on a regular basis.
Project’s Budget:
Labor and construction materials – 102,390 GR -($20,578)
Bank wire fee of 1% – 1,024 GR -($206)
Grand total: 103,414 GR ($20,800)

Макіївський Пролісок – це громадський дитячий будинок, розташований у Донецькій області України.  В ньому проживає приблизно 70 дітей віком від 2 до 12 років.  Сорок вісім опікунів забезпечують їхні потреби.  Більшість із цих дітей залишатимуться під наглядом, доки вони не будуть переведені до інтернатних закладів у віці 12 років. До 12 років вони відвідують місцеву державну школу.  Мета цього проекту – провести капітальний ремонт рекреаційної зони дитячих будинків.  Нинішня область невелика і в умовах поганого ремонту, в основному непридатна, за винятком дуже малої діяльності.  В даний час вона використовується для зберігання старої пошкодженої меблі, яку сиротинці більше не можуть використовувати.  Туалети та душ у найкращому разі є маргінальними і наповнені невеликим простором у шафі.  Проект забезпечить більш сучасні, зручні душ для дітей, щоб вони могли купатися на регулярній основі.  Бюджет проекту: трудові та будівельні матеріали – 102,390 GR – (20 578 дол. США) Плата за банківський дзвінок 1% – 1024 GR – (206 дол. США) Загальна сума: 103 414 GR (20 800 дол США)

 Project DocumentThanks for kind donations: and our own permanent fund: Adam Sheda Memorial Fund.Katya Sponsorship Fund.