The orphanage “Children’s Hope” was established in 2003. Despite poor financing, the director and staff of the orphanage have been trying to provide the orphans with all necessities and to create comfortable living conditions and educational environment for them.

The most urgent problem for the orphanage “Children’s Hope” is its old windows and sewerage that need to be replaced. The building, occupied by the orphanage, is old (it was built in 1973) and has not been renovated for a long time. As a result, sewerage and old wooden windows have deteriorated and need to be urgently replaced. It is necessary to purchase and install 46 small windows and 80 meters of sewer pipes.

The orphanage is in a great need of computers and at least one printer (the only one old computer is in the director’s office). There is no internet in the orphanage. Neither staff nor children have an opportunity to become computer-literate and apply or use this important knowledge in their daily lives. In addition, the yard of the orphanage needs to be fenced because strangers often trespass on the land, which is unsafe for the children.

Дитячий будинок “Дитяча надія” був створений у 2003 році. Незважаючи на погане фінансування, директор та співробітники дитячого будинку намагалися забезпечити дітей сиротами всім необхідним та створювати для них комфортні умови для проживання та навколишнє середовище.

Найбільш актуальною проблемою для дитячого будинку “Дитяча Надія” є старі вікна та каналізація, які потребують заміни.  Будівля, зайнята дитячим будинком, є старою (вона була побудована в 1973 році) і не була відремонтована давно.  Внаслідок цього каналізація та старі дерев’яні вікна погіршилися і потребують термінової заміни.  Потрібно придбати та встановити 46 маленьких вікон і 80 метрів каналізаційних труб.

Дитячий будинок надзвичайно потребує комп’ютерів і, принаймні, одного принтера (єдиний старий комп’ютер знаходиться в офісі директора).  У інтернаті немає інтернету.  Ні співробітники, ні діти не мають можливості стати грамотними комп’ютером і застосовувати або використовувати ці важливі знання у своєму повсякденному житті.  Крім того, подвір’я дитячого будинку повинні бути обгороджені, тому що незнайомі люди часто збираються на подвір’я , що небезпечно для дітей.

 Project Document
 Project Document


Thanks for kind donations: Brian Geihsler, Anonymous (in Jesus name), Richard & Rebecca Soverns, Natalia Ryndina, Linnae Designs, Camille Campbell, CS&P Fiduciaire, Esfuerzo y Dedicacion, Treva Savage, Jessica Bailey, Luke Dubber, and our own permanent fund: Adam Sheda Memorial Fund.