There lives a family of Lozenko Yuliya Aleksandrovna and Lozenko Vladimir Sergeyevich on Svatovsk territory in the village of Nizhnyaya Duvanka. Wife is a local preschool teacher and husband is a school bus driver. This couple is bringing up 5 of their own children and one daughter whom they adopted from the local mixed-type children’s home “Nadezhda” of Svatovsk region.

The Lozenkos are eager to found a family type children’s home in order to help not only 5 more children but even more orphans. The obstacle to this is their small 1 bedroom house. These circumstances make the family have 2 meal sittings, and the room can only accommodate bunk beds for the kids.

This’s why the Lozenkos took on a refurbishment project to be able to accommodate more orphans and make their dreams of having a Mummy and Daddy. With your help the following works can be progressed: double glazing fitted, new fence put up, the court yard cleared from rubbish and weeds, reconfiguration of room and the walls re-plastered. But we need to do more work. The local council sponsored us for gas service installation, electrification, water supply, sewage system and central heating. But it is crucial to not only make the home cozy but also the garden. Our children dream of having their own playground where they can do sports and have a recreation time with friends. This dream is also shared by the founders as it can help children have a healthy life style. It will promote love for sports and distract children from bad habits. We are grateful for your involvement and generosity and are pleading you for help to take part in our charity activities. We need your sponsorship to build a playground on the Lozenkos’ plot for 68125.00 hryvnya (8,515.62 USD).

Тут живе родина Лозенко Юлія Олександрівна та Лозенко Володимир Сергійович на Сватовській території в селі Нижня дуванка.  Дружина є місцевим дошкільником, а чоловік є водієм шкільного автобуса.  Ця пара виховує 5 власних дітей та одну дочку, яку вони прийняли з місцевого дитячого міського типу “Надія” Сватовської області.

“Лозенко” прагне знайти дитячий будинок сімейного типу, щоб допомогти не лише 5 додатковим дітям, але й ще сиротам.  Перешкодою для цього є їх невеликий будинок з 1 спальнею.  Ці обставини роблять сім’ю дворазовим харчуванням, а в кімнаті можуть розміститися лише двоярусні ліжка для дітей.

Саме тому “Лозенко” взявся за проект з реконструкції, щоб мати можливість розмістити більше дітей-сиріт і зробити свої мрії мати маму і папу.  З вашою допомогою можна виконати наступні роботи: встановити подвійне скло, виставити новий паркан, двір очистити від сміття та бур’янів, реконфігурація приміщення та перепланування стін.  Але нам потрібно більше працювати.  Місцева рада спонсорувала нас для встановлення газопроводу, електрифікації, водопостачання, каналізації та центрального опалення.  Але дуже важливо не тільки зробити будинок затишним, але і садом.  Наші діти мріють мати свій власний майданчик, де вони можуть займатися спортом та провести час відпочинку з друзями.  Ця мрія поділяється і засновниками, оскільки вона може допомогти дітям мати здоровий спосіб життя.  Це сприятиме любові до спорту та відволікає дітей від шкідливих звичок.  Ми вдячні за вашу участь та щедрість, і просимо Вас допомогти взяти участь у нашій благодійній діяльності.  Нам потрібна ваша спонсорська підтримка, щоб побудувати ігровий майданчик на ділянці Лозенків на 68125,00 грн. (8,515.62 USD).

 Project Document
 Project Document


Thanks for kind donations: Microsoft Giving Campaign, Dell Direct Giving Campaign, Vadim Berman, Anonymous (in Jesus name), Richard & Rebecca Soverns, Brian Geihsler, James Waisime, Mission Fish, Leonard Lan, Valeria Johnson, CafePress .com, Network For Good, The Rosewood Foundation ., Amber James, Deborah Fortna, HairJems, Abraham Levit, Denia De Sousa, TRUiST .com, Wells Fargo Community Support, Jessica Bailey, Tom & Lee Santilli, firstgiving, Erica Stone, and our own permanent fund: Adam Sheda Memorial Fund.Relief Fund.