Makeevka “Snowdrops” Orphanage
Address: 8 Tsentralnyy District, Makeevka, 86132, Donetsk Region, Ukraine
Phone: +38 (06232) 63234

Makeevka Snowdrops is a public orphanage located in the Donetsk region of Ukraine. It is home to approximately 70 children between the ages of 2-12. Forty-eight caregivers provide for their needs. Most of these children will remain in Snowdrops until being transferred to boarding schools at the age of 12. Until the age of 12 they attend a local public school.

In 2001, the current director decided to open this orphanage because their city had many abandoned kids and many people lost their parental rights. Children were being removed to other places, but the director thought it was better to care for them in their native city. She named the orphanage “Snowdrops” after the first flowers that appear in spring. They are small and beautiful, but most importantly they are loved by everyone just as all children should be.

Before becoming an orphanage the building was a kindergarten. The kindergarten had been closed for several years and out of use when permission was granted to open the orphanage. Basic changes and repairs were made. There are now 2 bedrooms and a play room for older children on the upper floor. The youngest children have a separate bedroom and playroom on the same floor. On the first floor there is a gym and musical room, a medical room, a kitchen and a dining room, and 3 administrative offices.

This orphanage is quite poor because the local budget is quite small and the local government is not supportive. The city itself is very poor, people don’t get their payments in time, and the so the poverty of the region is reflected in the conditions of the orphanage. Additionally, the presence of many industrial plants in the city contributes to a severe problem with pollution.

Макіївка “Пролісок” Дитячий інтернат
Адреса: Донецька область, м. Макіївка, 86132
Телефон: +38 (06232) 63234

Макіївський “Пролісок” є громадським дитячим будинком, розташованим у Донецькій області України.  В ньому проживає приблизно 70 дітей віком від 2 до 12 років.  Сорок вісім опікунів забезпечують їхні потреби.  Більшість із цих дітей залишатимуться в дитячому будинку, доки вони не будуть переведені до інтернатних закладів у віці 12 років. До 12 років вони відвідують місцеву державну школу.  У 2001 році нинішній директор вирішив відкрити цей дитячий будинок, оскільки в їхньому місті було багато кинутих дітей, і багато людей втратили батьківські права.  Діти були вивезені в інші місця, але директор думав, що краще піклуватися про них у своєму рідному місті.  Вона назвала дитячий будинок “Пролісок” після перших квітів, які з’являються навесні.  Вони маленькі та красиві, але найголовніше, що їх люблять усі, як і всі діти.  Перш ніж стати сиротинцем, будинок був дитячим садком.  Дитячий садок був закритий на кілька років і не використовувався, коли було надано дозвіл на відкриття дитячого будинку.  Зроблено основні зміни та ремонт.  На верхньому поверсі в даний час є 2 спальні та ігрова кімната для маленьких дітей.  Наймолодші діти мають окрему спальню та ігрову кімнату на тому ж поверсі.  На другому поверсі – тренажерний зал та музичний зал, медичний зал, кухня та їдальня, а також 3 адміністративних приміщення.  Цей дитячий будинок досить бідний, оскільки місцевий бюджет є досить невеликим, а місцева влада не підтримує.  Саме місто є дуже бідним, люди не отримують своїх платежів вчасно, і тому бідність регіону відбивається в умовах сиротинця.  Крім того, наявність багатьох промислових підприємств у місті спричиняє серйозну проблему забруднення.

Thanks for kind donations: Timothy Danehower, Tania Petricevich, and our own permanent fund: Relief Fund.